Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Kaiko Ambiental i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. 

Protecció de dades

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KAIKO AMBIENTAL informa els seus clients que quantes dades personals ens faciliti seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de KAIKO AMBIENTAL, el domicili de la qual és Carrer Doctor Puig, 14 – 08202 Sabadell.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió i tramitació de les comandes i, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també a enviar en el futur, directament o a través d’empreses col·laboradores, comunicacions comercials sobre productes i serveis que poden resultar d’interès als nostres clients.

KAIKO AMBIENTAL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Els clients de KAIKO AMBIENTAL podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça d’email contacte@kaikoambiental.cat o per escrit a KAIKO AMBIENTAL, Carrer Doctor Puig, 14 – 08202 Sabadell.

RESPONSABLE

  • KAIKO AMBIENTAL – Pilar Rodríguez Suárez
  • Carrer Doctor Puig, 14 – 08202 Sabadell

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ  del tractament de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, també enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, whatsApp), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació de l’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la Baixa d’aquests.

Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.  En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per a participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per a participar en processos de selecció.

Conservació: Un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el seu CV, les dades podran ser conservats durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-lo d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, pel que, si no ens les facilita, no el podrem atendre correctament ni donar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que existeixi obligació legal.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el consentiment en qualsevol moment, quan s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada del consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o a la rectificació quan siguin inexactes.
  • Sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat en què van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
  • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
  • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a contacte@kaikoambiental.cat, indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es requereix exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin al nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

Desplaça cap amunt